Agapi Boating’s Corporate vision

Agapi har från starten 2006 haft en helhetssyn och ekologiskt hållbarhetsperspektiv på båtliv och båtutveckling. Från idé och design till produktion hela vägen ner till träningsprogam för säker körning så är respekt för ekologi, natur och medmänniskor på sjön en röd tråd. Agapi arbetar kontinuerligt med att adaptera nya, miljövänliga lösningar och samarbeten in i Agapikonceptet. Exempel på sådana är båttvätt (www.boatwasher.se) och el som alternativ till bensin som bränsle (http://www.torqeedo.com).

Vår vision är att vara för båtvärlden vad Tesla varit och är för bilvärlden. För Agapi innebär det att erbjuda marknaden den mest miljövänliga familjeanpassade högprestandabåten och kundlösningar för optimal tillgänglighet till egen båt utan att äga den.

Agapi Club, ett koncept för ett hållbart båtliv för fler

Den förändring Agapi startade inom båtvärlden ger en utveckling mot ett mer långsiktigt hållbart båtliv för fler. I genomsnitt använder båtägare sin båt bara 5 dagar per år. Att utveckla båtbranschen genom att tillverka tusentals glasfiberbåtar som mest ligger förtöjda vid kaj är inte en hållbar riktning, var sig för båtbransch eller miljö. Agapi Club innebär att vi genom vår egen mjukvara och serviceorganisation gör det möjligt för fler att sömlöst och smidigt använda samma båt. Det innebär att fler människor kan leva ett unikt berikande båtliv utan att belastningen på miljön ökar på det sätt ett traditionellt båtliv skulle medföra.

Agapi Boats, miljötänk från design till prestanda

Agapi överbryggar motsättningen mellan prestanda och miljövänligt låg bränsleförbrukning. Sedan start har Agapi tillverkat båtar med så liten miljöpåverkan som möjligt utan att kompromissa med prestanda. En lätt och stark konstruktion i kombination med RIB (Rigid Inflatable Boat) koncept ger en båt som inte bara drar mindre bränsle utan är mer trygg och sjösäker att hantera även i svåra förhållanden jämfört med konkurrenter som är lika stora.

För miljön innebär låg vikt lägre bränsleförbrukning. Det innebär även en båt som lätt kan förvaras på en trailer året runt vilket öppnar upp för nya möjligheter för var den kan användas men även att man slipper öka den marina belastningen med giftig bottenfärg. Låg vikt ger även fördelar när det är dags för vinterförvaring, men för miljön innebär det att båtarna är redo att möta framtiden när el och el-hybridlösningar introduceras till båtvärlden på allvar. Agapi har som ambition att påverka båtvärlden att tänka mer ekologiskt hållbart och med våra lätta båtar kan vi visa att prestanda och miljötänk går att kombinera.

By continuing to use the site, you agree to our privacy policy. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close